Hướng dẫn chơi
 - Chuột Trái Để Bắn
- Khi hết đạn các bạn nhấn vào Chữ "R" để nạp đạn